HOME工事日誌キッチンリフォーム日誌 >キッチンの配管作成 八千代市

キッチンの配管作成 八千代市

キッチンの排気する穴の位置が低かった為新規で配管作成しました。

配管作成

板金の職人さんが鉄板を加工して配管を作成しました。

配管取付け

作った配管を取付けました。

かなり下に位置していた排気口が希望の位置にすることができました。

 

船橋店 藤井